Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespoły składające się z maksymalnie trzech uczniów szkoły podstawowej filmu, w którym znajdą się informacje o najważniejszych obszarach finansowanych z podatków – także tych w najbliższej okolicy oraz korzyści płynące z płacenia podatków. Pamiętajcie, by filmik nie był dłuższy niż 3 minuty! Opis projektu należy przygotować na dostarczonej przez Organizatora Metryczce Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie finansoaktywni.pl przez osobę upoważnioną do reprezentacji szkoły.
 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace kilku zespołów z jednej szkoły.
 4. Zestaw edukacyjny online składa się  ze scenariusza lekcji, plakatu edukacyjnego, prezentacji Power Point, karty konkursowej, kart pracy.
 5. W materiałach edukacyjnych przygotowanych przez grono ekspertów znalazło się dużo ciekawych przykładów, a także filmy edukacyjne. Zadbaliśmy o to, by zagadnienia związane z podatkami przedstawić w sposób przejrzysty, przystępny i atrakcyjny dla uczniów. Scenariusz lekcji pozwala na realizację treści kształcenia zawartych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Został on również sprofilowany pod względem wieku i wiedzy młodzieży.
 6. Zestawy edukacyjne będą dostępne wyłącznie online. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do programu, znajdujący się na stronie finansoaktywni.pl.
 7. W oparciu o dostarczony zestaw edukacyjny nauczyciel przeprowadza lekcję.
 8. Po przeprowadzeniu lekcji zespoły przygotowują film o podatkach.
 9. Pracę konkursową należy zgłosić do 17 maja 2021 r. na stronie Programu finansoaktywni.pl  w dedykowanym do tego elektronicznym Formularzu Konkursowym.
 10. Formularzu Konkursowym osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły zamieszcza wymaganą dokumentację, w tym dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania konkursowego składającą się z:
  • Metryczki Zgłoszenia Konkursowego,
  • Linku do filmiku,
  • Ankiety wypełnionej po przeprowadzonej lekcji, którą wypełniają nauczyciele przeprowadzający zajęcia.
 11. Laureatów Konkursu, do których trafią nagrody, wybiera jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 maja 2021 r. na stronie internetowej finansoaktywni.pl oraz zostaną przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszenia do Programu.
 12. W tej edycji zaprosimy zwycięskie zespoły do udziału w zdalnym finale, który odbędzie się 16 czerwca 2021.
 13. Nagrody w konkursie otrzyma 10 Zwycięskich Zespołów wraz z nauczycielem. Uczniowie otrzymają nowoczesne kamery sportowe i popularne smartbandy. Dla nauczycieli przygotowaliśmy zestaw składający się z bezprzewodowych słuchawek oraz dysku zewnętrznego. Nagrody dostarczymy kurierem na adres szkoły.
 14. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na stronie internetowej finansoaktywni.pl.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalne z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
 3. Wykonawca przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia.
 4. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału przez Szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie udzielającej zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.