Zasady Konkursu w roku szkolnym 2023/2024

 1. Organizatorem Konkursu jest Skarb Państwa – Minister Finansów z siedzibą w Warszawie.
 2. Konkurs jest częścią Programu Edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Podatki płacimy, korzyści widzimy”, dalej: „Program”, który ma na celu zapoznanie uczniów z klas V-VIII szkoły podstawowej z pojęciem podatków – ze szczególnym uwzględnieniem istoty i potrzeby płacenia podatków, przez pryzmat korzyści płynących z ich płacenia oraz wskazanie obszarów, które są finansowane z podatków. Program ma także wskazać problemy związane z unikaniem płacenia podatków.
 3. Konkurs rozpoczyna się 14 lutego 2024 r. i trwa do 13 czerwca 2024 r.
 4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 6 maja 2024 r.
 5. Warunkiem udziału Szkoły w Konkursie jest: zgłoszenie do Programu, przeprowadzenie lekcji na zasadach określonych w Regulaminie, przygotowanie pracy lub prac Konkursowych oraz zgłoszenie do Konkursu.
 6. Zgłoszenie do Programu następuje poprzez wypełnienie przez osobę uprawnioną do reprezentowania danej Szkoły formularza zgłoszeniowego do Programu i zamówienie lub pobranie zestawu edukacyjnego.
 7. Zestawy edukacyjne będą dostępne od 26 lutego 2024 r.
 8. Zestaw edukacyjny składa się z części drukowanej i części elektronicznej. Część drukowana składa się ze scenariusza lekcji, 82 kart pracy, 1 plakatu, 1 karty konkursowej oraz ankiety. Zestawy edukacyjne (część drukowana) są nieodpłatne i będą wysyłane do nauczycieli na koszt Wykonawcy na adres Szkoły. Część elektroniczna składa się z: prezentacji, quizu, ankiety i elektronicznych wersji materiałów z części drukowanej. Zestawy edukacyjne (część elektroniczna) są nieodpłatne i będą wysyłane na adres e-mail nauczyciela.
 9. Zestawy edukacyjne (część drukowana) będą dostępne do wyczerpania zapasów.
 10. Wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego do Programu oraz zamówienie lub pobranie zestawu edukacyjnego oznacza akceptację Regulaminu i jest równoznaczne z deklaracją Szkoły do przeprowadzenia lekcji.
 11. Zgłoszenie do Konkursu powinno być dokonane do 6 maja 2024 r. w dedykowanym do tego elektronicznym formularzu zgłoszenia.
 12. W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły zamieszcza: przedstawienie pracy Konkursowej – Metryczka pracy Konkursowej , wypełnioną ankietę na temat przeprowadzonych zajęć, link do Filmu będącego pracą Konkursową nieprzekraczającego 3 minut w formacie MP4 umieszczonego na serwisie zewnętrznym wetransfer.com o maksymalnym rozmiarze 2GB, oświadczenia.
 13. Praca Konkursowa oraz Metryczka pracy Konkursowej wytworzone w ramach Konkursu przez Zespół powinny stanowić wyłączną twórczość uczniów Szkoły zgłoszonej do Konkursu.
 14. Każda Szkoła biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o udziale Szkoły w Konkursie.
 15. Konkurs polega na przygotowaniu przez maksymalnie trzyosobowe grupy uczniów pracy Konkursowej polegającej na przygotowaniu Filmu, w którym Zespoły przedstawią, jakie obszary finansowane z zakresu podatków są najważniejsze, z jakich obszarów finansowanych z zakresu podatków korzystają najczęściej w ich najbliższym otoczeniu i codziennym życiu oraz wskażą, co dodatkowego w swoim otoczeniu zyskaliby, gdyby wszyscy podatnicy płacili podatki.
 16. Twórcy zwycięskich prac Konkursowych w ramach Finału Konkursu zostaną zaproszeni na wycieczkę do Warszawy, podczas której zaprezentują swoje prace. Opiekun Zespołu może uczestniczyć w prezentacji pracy Konkursowej. Podczas Finału Konkursu nastąpi wręczenie nagród rzeczowych.
 17. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 23 maja 2024 r. poprzez podanie informacji o wynikach Konkursu na stronie internetowej finansoaktywni.pl.
 18. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 najlepszych Zespołów.
 19. Pulę nagród w Konkursie stanowią nagrody rzeczowe oraz 10 dwudniowych wycieczek do Warszawy dla 10 zwycięskich Zespołów. Każdemu Zespołowi towarzyszy jeden Opiekun. Wycieczka zostanie zrealizowana w dniach 12-13 czerwca 2024 r. Nauczyciel – Opiekun zwycięskiego Zespołu otrzyma czytnik e-booków, o wartości jednostkowej do 800 zł brutto. Każdy uczeń ze zwycięskiego Zespołu otrzyma głośnik bezprzewodowy oraz smart band, o wartości jednostkowej do 600 zł brutto.
 20. Niewzięcie udziału w Finale (wycieczce do Warszawy) jest równoważne z rezygnacją z nagród rzeczowych.
 21. Nagrodzona Szkoła oraz nagrodzone Zespoły i ich Opiekunowie nie mogą żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 22. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, czyli Zespołów wraz z Opiekunami przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 4 maja 2016 r., w skrócie „RODO”) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Minister Finansów.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu, prowadzeniem działań związanych z promocją i informacją o Konkursie, a także do celów związanych z archiwizacją lub na potrzeby dochodzenia i obrony roszczeń prawnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 4. Uczestnikowi Konkursu, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wglądu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje mu także, w każdym czasie, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co oznacza pozbawienie Uczestnika Konkursu możliwości udziału w Konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych w związku z udziałem w Konkursie jest dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez podmiot przetwarzający – firmę Synertime Sp. z o.o. w rozumieniu art. 28 RODO.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.