Formularz zgłoszeniowy
do programu

Zgłoszenie do programu jest niezwykle proste! Wystarczy, że wypełnisz umieszczony poniżej formularz. Materiały edukacyjne otrzymasz na podany adres Szkoły.

Zestaw edukacyjny składa się z:

 • scenariusza lekcji
 • płyty CD z prezentacją i filmem animowanym
 • plakatu edukacyjnego
 • karty konkursowej
 • kart pracy dla uczniów

W materiałach edukacyjnych przygotowanych przez grono ekspertów Ministerstwa Finansów znalazło się wiele ciekawych przykładów, a także animacja edukacyjna. Zadbaliśmy o to, by zagadnienia związane z budżetem przedstawić w sposób przejrzysty, przystępny i atrakcyjny dla uczniów. Scenariusz lekcji pozwala na realizację treści kształcenia zawartych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki. Został on również sprofilowany pod względem wieku i wiedzy młodzieży.

ZAMÓWIENIE BEZPŁATNEGO ZESTAWU EDUKACYJNEGO

INFORMACJE O ZGŁASZANEJ SZKOLE
INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM NAUCZYCIELU
OŚWIADCZENIA

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia danych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.