Formularz zgłoszeniowy
do programu

Zgłoszenie do programu jest niezwykle proste! Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy. W ciągu kilku sekund otrzymasz od nas bezpłatny zestaw edukacyjny. Dla twojej wygody będzie on dostępny online! Materiał edukacyjny jest dostosowany do przeprowadzenia lekcji zdalnej.

Zestaw edukacyjny online składa się z:

 • scenariusza lekcji
 • prezentacji
 • plakatu edukacyjnego
 • karty konkursowej
 • kart pracy

W materiałach edukacyjnych przygotowanych przez grono ekspertów znalazło się dużo ciekawych przykładów, a także filmy edukacyjne. Zadbaliśmy o to, by zagadnienia związane z podatkami przedstawić w sposób przejrzysty, przystępny i atrakcyjny dla uczniów. Scenariusz lekcji pozwala na realizację treści kształcenia zawartych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Został on również sprofilowany pod względem wieku i wiedzy młodzieży.

ZAMÓW ZESTAW EDUKACYJNY ONLINE

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
 3. Wykonawca przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia.
 4. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału przez Szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie udzielającej zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.