PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 1. Czy w skład zespołu konkursowego mogą wchodzić uczniowie z różnych klas?

Tak, zespół konkursowy może być złożony z uczniów różnych klas szkoły podstawowej, ale muszą należeć
do przedziału klasowego 5-8 oraz mieć jednego wspólnego opiekuna.

 1. Czy nauczyciele mogą uzyskać dodatkowe materiały edukacyjne poza dostarczonym zestawem?

Tak, materiały edukacyjne z poprzednich edycji Programu są dostępne na stronie internetowej Konkursu. Mogą być one wykorzystane uzupełniająco, aby poszerzyć wiedzę uczestników.

 1. Czy jest limit miejsc dla uczestniczących szkół?

Nie, Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół podstawowych, które spełniają warunki uczestnictwa.
Nie ma limitu miejsc dla uczestniczących szkół.

 1. Czy Konkurs jest bezpłatny dla szkół?

Tak, udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty produkcji zestawów edukacyjnych
i ich dostarczenia do szkół. Liczba zestawów edukacyjnych wydrukowanych jest ograniczona.
Po ich wyczerpaniu dostępne będą zestawy edukacyjne w wersji elektronicznej.

 1. Do kiedy trwa Konkurs?

Konkurs rusza 14 lutego 2024 r. i trwa do 14 czerwca 2024 r.
Zgłoszenia są przyjmowane do 6 maja 2024 r.

 1. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Uczestnikami Konkursu mogą być szkoły publiczne i niepubliczne szczebla podstawowego (klasy 5-8) z całej Polski.

 1. Jak zgłosić udział w Konkursie?

Nauczyciel musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursowej www.finansoaktywni.pl
i zamówić zestaw edukacyjny. Nauczyciele zgłoszeni do Programu mogą wziąć udział w Konkursie.

 1. Jakie są warunki uczestnictwa w Konkursie?

Nauczyciel  musi zgłosić Szkołę do Programu, przeprowadzić co najmniej jedną lekcję z użyciem zestawu edukacyjnego, przygotować pracę konkursową (film) i wysłać zgłoszenie do Konkursu do 6 maja 2024 r.

 1. Jakie są nagrody w Konkursie?

Zwycięskie szkoły otrzymają dwudniową wycieczkę do Warszawy w dniach 12-13 czerwca 2024 r.
Nauczyciele i uczniowie z 10 najlepszych zespołów dostaną nagrody rzeczowe, takie jak czytniki e-booków, głośniki bezprzewodowe i smart bandy.

 1. Jakie są kryteria oceny prac konkursowych?

Prace oceniane będą pod względem wypełnienia metryczki, ankiety, staranności i pomysłowości filmu,
a także zrealizowania celów programu dotyczących płacenia podatków.

 1. Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Pełen regulamin Konkursu oraz informacje dodatkowe są dostępne na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pisząc na adres kontakt@finansoaktywni.pl
lub dzwoniąc na numer +48 664 904 600 w godzinach pracy Infolinii (w dni robocze, od godz. 10.00 do 14.00).

 1. Co się dzieje, jeśli szkoła nie dostarczy wymaganych dokumentów w terminie?

Brak dostarczenia wymaganych dokumentów w terminie skutkuje wykluczeniem szkoły z Konkursu.

 1. Czy nagrody można zamienić na ekwiwalent pieniężny?

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani inną formę.

 1. Jakie są terminy ogłoszenia wyników Konkursu?

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.finansoaktywni.pl do 23 maja 2024 r.

 1. Czy jedna szkoła może zgłosić kilka prac?

Szkoła ma prawo zgłosić więcej niż jeden projekt z danej placówki.  Jeden zespół ma prawo zgłosić jeden projekt.

 1. Czy istnieje możliwość udziału szkół specjalnych lub szkół o specyficznych programach nauczania?

Tak, konkurs jest otwarty dla wszystkich typów szkół, w tym szkół specjalnych i tych z unikalnymi programami nauczania, jednak członkowie zespołu przygotowującego pracę konkursową muszą należeć do przedziału klasowego 5-8 oraz mieć jednego wspólnego opiekuna.

 1. Czy nauczyciele biorący udział w Konkursie otrzymają certyfikaty ukończenia Programu Edukacyjnego?

Tak, nauczyciele, którzy zrealizują Program Edukacyjny, mogą wystąpić do Organizatora o certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie.

18. W jaki sposób można otrzymać materiały edukacyjne w wersji elektronicznej?

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, na wskazany przy rejestracji adres e-mail, zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie z linkiem do pobrania materiałów edukacyjnych.

19. Czy w Konkursie może wziąć udział kilku nauczycieli z jednej szkoły?

Tak, nie ma limitu zgłoszeń. Z każdej szkoły w Konkursie może wziąć udział wielu nauczycieli, którzy uczą w klasach 5-8 szkoły podstawowej i chcą przeprowadzić lekcje z wykorzystaniem bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

20. Czy szkoła może uczestniczyć w Konkursie więcej niż raz?

Tak, każda szkoła podstawowa, która spełnia warunki uczestnictwa może brać udział we wszystkich edycjach Konkursu.

21. Czy zespoły biorące udział w Konkursie muszą zgłosić temat swojej pracy konkursowej wcześniej?

Nie trzeba wcześniej zgłaszać tematu prac konkursowych, ale muszą być zgodne z kryteriami opisanymi w regulaminie Konkursu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.