Formularz
konkursowy

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia zespołu uczniów do konkursu

Warunkiem zgłoszenia jest wcześniejsze przeprowadzenie lekcji w oparciu o zestaw edukacyjny online. Film konkursowy, przygotowany przez zespoły uczniów (max. trzyosobowe), powinien zawierać informacje o najważniejszych obszarach finansowanych z podatków – także tych w najbliższej okolicy oraz korzyściach płynących z płacenia podatków. Pamiętajcie, by filmik nie był dłuższy niż 3 minuty! Możecie to zrobić w dowolnej formie, np. talk show, sondy, reportażu, itp. Wszystko zależy od Waszej kreatywności!

Zgłoszenie składa się z trzech kroków:

 1. Wypełnienia oświadczenia – poniżej.
 2. Wypełnienia ankiety programu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca”.
 3. Wypełnienia metryczki zgłoszenia konkursowego „Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca”. Do pobrania
 4. Wklejenia linku do filmu o podatkach. Instrukcja zamieszczania materiału na serwisie do pobrania tutaj.

Załączniki do pobrania.

Wypełnienie oświadczenia

Po wypełnieniu oświadczenia (krok 1) i kliknięciu przycisku dalej zostaniecie Państwo przekierowani do ankiety (krok 2). Po jej wypełnieniu przejdą Państwo do zgłoszenia pracy konkursowej (krok 3).

(w formacie .jpg/.png lub .pdf)

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
 3. Wykonawca przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia.
 4. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału przez Szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie udzielającej zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.